Krata rolowana SK

Podstawową funkcją kraty jest zabezpieczenie obiektu przy jednoczesnej możliwości prezentacji witryn sklepowych, zapewnienia właściwej wentylacji w pasażach handlowych i garażach podziemnych.
Może być montowana zarówno w obiektach będących w trakcie budowy, jak i w już istniejących budynkach. Sterowana jest za pomocą przełącznika lub podnoszących komfort obsługi urządzeń sterujących.

Rolowana krata to bezpieczne rozwiązanie. Standardowo wyposażona jest ona w poniższe rodzaje zabezpieczeń:
– zabezpieczenie przed samoczynnym rozwinięciem się pancerza (hamulec bezpieczeństwa),
– zabezpieczenie przed przygnieceniem zamykającą się kratą (kontaktowy czujnik bezpieczeństwa w listwie dolnej lub układ fotokomórek),
– elektroniczny czujnik przeciążeniowy lub – mechaniczny wyłącznik ciągniony uniemożliwiają wciągnięcie kraty,
– awaryjny ręczny system otwierania kraty.

Zgodnie z obowiązującymi normami krata zwijana standardowo wyposażona jest w zabezpieczenie przeciwspadowe. Może być doposażona w zabezpieczenie przed przygnieceniem podczas zamykania, przed podniesieniem oraz w zestaw fotokomórek.

Inspiracje